ott-1020 linedu-promotion Learn more about LinEdu web-banner-twake linshare-mobile Secure file sharing app
in open source
Download LinShare app for Android linshare-mobile
ketnoi-linagora-banner ketnoi-linagora-banner Cover-OpenPaaS Cover-LinTO
Linh Thao Nguyen

LinShare mobile app’s source-code is now available on GitHub

Open Source #MadeinVietnam

Sau một năm nghiên cứu và phát triển, đội ngũ kỹ sư lập trình sản phẩm LinShare đã cho ra đời ứng dụng di động LinShare trên thiết bị Android với các tính năng gia tăng cho LinShare server, cùng với đó ứng dụng di động LinShare được mở mã nguồn cho các lập trình viên và cộng đồng có thể sử dụng và cùng tham gia phát triển ứng dụng, đây cũng là mục tiêu và tôn chỉ cho các dự án nguồn mở của Linagora Vietnam.

linshare-mobile-app

Ứng dụng LinShare trên Android sử dụng giấy phép AGPL phiên bản 3 với đầy đủ các tác quyền sử dụng, tái sử dụng cũng như phát hành lại sản phẩm, đây là giấy phép mở nhất cho cộng đồng, ngay từ hôm nay các bạn có thể tham gia phát triển ứng dụng di động Linshare trên Android tại Github.

Đội ngũ kỹ sư của Linagora Vietnam sử dụng Kotlin, ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở hỗ trợ toàn diện cho việc phát triển ứng dụng di động trên Android, để phát triển sản phẩm LinShare, với các bạn yêu thích và sử dụng kotlin có thể đóng góp cho dự án của chúng tôi, cũng như gửi các câu hỏi về OpenPaaS Forum.