linviet-team Orange-team black-team Blue-team

Hà Nội, ngày 1 tháng 9 năm 2020

THÔNG BÁO
Về việc thay đổi địa điểm giao dịch của Công ty TNHH LINAGORA

 

Công ty TNHH LINAGORA xin trân trọng thông báo về việc thay đổi địa điểm giao dịch như sau:

Kể từ ngày 01/09/2020, mọi hoạt động giao dịch, thông tin liên lạc với Công ty TNHH LINAGORA, Quý khách hàng vui lòng liên hệ theo địa chỉ mới dưới đây.

Công ty TNHH LINAGORA

Địa chỉ: Tầng 8, số 5 Điện Biên Phủ, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Email: vietnam@linagora.com

Website: www.linagora.vn

Thay mặt cho Ban lãnh đạo và tập thể Công ty TNHH Linagora Vietnam, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn sự chia sẻ, hợp tác của Quý Khách hàng và Đối tác trong suốt thời gian qua.

Công ty TNHH LINAGORA xin thông báo tới các cơ quan hữu quan, đơn vị và Quý khách hàng được biết để thuận tiện trong việc giao dịch liên hệ công tác. 

Trân trọng,

Công ty TNHH LINAGORA