HR ỨNG TUYỂN NGAY Twake THE OPEN DIGITAL WORKPLACE twake-devices Simple and secure collaboration platform that improves your team productivity. Fully compliant with GDPR.
Made and hosted in the EU.
TRY IT FREE AT TWAKE.APP logo-twake
linshare-mobile Open-source secure
file sharing application
Private and secure file sharing and cloud storage solution.
Fully compliant with GDPR. Made and hosted in the EU.
linshare-logo-2 linshare-saas-cloud GET STARTED - IT'S FREE
Linh Thao Nguyen

Tự động hóa các quy trình đào tạo nhân sự cùng Moodle Workplace

Nuôi dưỡng văn hóa học tập và rèn luyện nâng cao kỹ năng làm việc với Moodle Workplace – nền tảng hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo nhân lực bằng cách tự động hóa các quy trình đào tạo và quản lý nhân lực chung trên hệ thống quản lý học tập LMS.

Việc tạo ra trải nghiệm học tập trực tuyến dành cho nhân viên sẽ giúp doanh nghiệp đạt được các mục tiêu đào tạo nhân lực. Doanh nghiệp cần tập trung vào việc xác định các lỗ hổng kỹ năng và nhu cầu học tập của nhân viên tại các bộ phận khác nhau, truyền thông các chương trình học tập phù hợp tới đối tượng có nhu cầu hoặc cần được hỗ trợ cũng như thiết lập nền tảng lưu trữ các nội dung đào tạo trực tuyến.

Bên cạnh đó, Moodle Workplace hỗ trợ doanh nghiệp tự động hóa quy trình đào tạo nhân viên. Cụ thể, nếu bộ phận nhân sự (HR Department) giới thiệu nhân viên mới trên hệ thống LMS, đăng ký nhân viên này tham gia các khóa học đào tạo nhân viên mới của công ty và gửi lời nhắc hoặc trao chứng chỉ theo cách thủ công, thì công việc này đòi hỏi một phần lớn thời gian và công sức của bộ phận HR quản trị các nhân viên mới cần được đào tạo. Moodle Workplace hỗ trợ bộ phận HR tiết kiệm thời gian, chi phí và quản lý nhân viên tham gia chương trình đào tạo tốt hơn bằng việc tự động hóa toàn bộ quy trình này trên hệ thống LMS.

Việc tự động hóa quy trình đào tạo nhân lực trên Moodle Workplace mang lại 3 lợi ích chính cho doanh nghiệp: 

  • Đầu tiên, Moodle Workplace giúp doanh nghiệp của bạn tiết kiệm thời gian bằng cách giảm bớt công việc quản trị thủ công, … từ đó tiết kiệm chi phí.
  • Thứ hai, quy trình đào tạo tự động hóa cho phép doanh nghiệp của bạn tránh các nhiệm vụ lặp đi lặp lại để bộ phận HR có thể tập trung vào các hoạt động khác. Thêm vào đó, việc này giúp loại bỏ các lỗi đơn giản do thao tác thủ công, ví dụ như lỗi chính tả hoặc các mục trùng lặp.
  • Thêm vào đó, khi nói đến quá trình đào tạo nhân sự, có nhiều quy trình mà bạn có thể tự động hóa, ví dụ đăng ký khóa học, phân bổ chứng chỉ hoặc quản lý bảo mật cho các nhóm khác nhau, đến chia sẻ báo cáo với trưởng nhóm hoặc gửi lời nhắc cho nhân viên với các đánh giá đang chờ xử lý.

Sau đây là một ví dụ thực tế các doanh nghiệp có thể tự động phân bổ nhân viên tham gia khóa đào tạo nhân sự phù hợp. 

Các tập đoàn toàn cầu có hệ thống quản lý học tập LMS được phân bổ theo mô hình multi-tenancy (có nghĩa là một phiên bản duy nhất của phần mềm và cơ sở hạ tầng hỗ trợ của nó phục vụ nhiều khách hàng), chia thành các trang riêng biệt theo khu vực để nhân viên tại các khu vực hoặc các nước khác nhau có thể được đào tạo về các thủ tục và luật pháp cụ thể của khu vực.

Khi một nhân viên mới gia nhập công ty, một tài khoản người dùng mới sẽ được tạo cho nhân viên đó trên hệ thống LMS. Tài khoản mới của họ bao gồm một trường hồ sơ tùy chỉnh, “Region” hay còn gọi là “Khu vực”. Dựa trên trường dữ liệu này, nhân viên mới được phân bổ theo đúng khu vực và các khóa học phù hợp với khu vực của họ để họ có thể bắt đầu học tập ngay lập tức.

Với hàng chục nhân viên mới tham gia mỗi tháng, bộ phận Nhân sự và L & D không phải lo lắng về việc các thành viên mới trong nhóm được tiếp cận với các tài nguyên và  chương trình đào tạo phù hợp.

moodle-workplace-sample

Cho dù hệ thống LMS được phân bổ theo mô hình multi-tenancy của bạn lưu trữ các trang web học tập trực tuyến cho các chi nhánh và cơ sở khác nhau trong tổ chức của bạn, hoặc thậm chí các khách hàng khác nhau, với Moodle Workplace 3.11.1, bạn có thể tùy chỉnh môi trường học tập trực tuyến cho nhiều đối tượng trực thuộc hơn nữa.