HR ỨNG TUYỂN NGAY Twake THE OPEN DIGITAL WORKPLACE twake-devices Simple and secure collaboration platform that improves your team productivity. Fully compliant with GDPR.
Made and hosted in the EU.
TRY IT FREE AT TWAKE.APP logo-twake
linshare-mobile Open-source secure
file sharing application
Private and secure file sharing and cloud storage solution.
Fully compliant with GDPR. Made and hosted in the EU.
linshare-logo-2 linshare-saas-cloud GET STARTED - IT'S FREE
Linh Thao Nguyen

Làm thế nào tận dụng tính năng Bài tập (Assignments) của Moodle để đánh giá quá trình và tổng kết

Giáo viên dễ dàng thiết lập các hoạt động bài tập đa dạng khi sử dụng tính năng Assignment trên Moodle LMS để tạo ra các trải nghiệm học tập độc đáo cho người học. 

Hoạt động Bài tập trên Moodle LMS hay còn gọi là Moodle’s Assignment cho phép học sinh gửi bài tập để giáo viên chấm điểm hoặc đánh giá. Bài nộp của người học có thể là văn bản được nhập trực tuyến với các công cụ hỗ trợ như soạn thảo văn bản thông thường, hoặc các tệp”file” tải lên ở bất kỳ định dạng nào mà giáo viên chỉ định cho phép như pdf, jpg,word, ppt, txt….

Mặc dù việc tạo Bài tập khá đơn giản nhưng hoạt động này yêu cầu một số cài đặt mà các nhà giáo dục có thể kết hợp để tạo ra trải nghiệm độc đáo cho người học.

Video sau đây giới thiệu sơ bộ tính năng Assignment trên Moodle LMS.

Sử dụng plugin Assignment để đánh giá quá trình và đánh giá tổng hợp

Do tính năng Moodle Assignments có rất nhiều tổ hợp cấu hình, hoạt động bài tập đa dạng có thể được sử dụng để đánh giá quá trình hình thành và đánh giá tổng kết. Bảng dưới đây trình bày các mục tiêu và đặc điểm của từng loại hình đánh giá:

Mục tiêu của việc “ đánh giá quá trình” học tập là theo dõi việc học tập của người học. Vì vậy, các bài tập được cài đặt để luôn sẵn sàng, không nhất thiết bài tập đó phải được chấm điểm và cho phép người học làm lại nhiều lần và không yêu cầu điểm đạt (nếu nó được xếp loại). Hoạt động hoàn thành thường được đặt thành “Xem” (View) hoặc “Gửi” (Submit). Một bài tập mang tính hình thức như thế này thường nhận được 0% trọng số trong sổ điểm.

Đối với việc “đánh giá tổng kết”, mục tiêu chính là tập trung đánh giá việc học tập của người học thông qua các bài tập đánh giá, do đó, một bài tập tổng kết thường được thiết lập với ngày bắt đầu, kết thúc và kết thúc quá trình học tập. Các bài tập này sẽ được chấm điểm, với những nỗ lực bổ sung để mở lại bộ đánh giá theo cách thủ công. Các bài đánh giá tổng kết thường được đặt với một mốc điểm đạt yêu cầu và việc hoàn thành hoạt động được liên kết với việc yêu cầu một “điểm” (Grade). Các bài tập tổng hợp thường có tỷ trọng cao hơn 20% trong sổ điểm.

Nộp bài tập trên Moodle LMS

Có nhiều cách để kết hợp các loại bài tập nộp trên Moodle LMS và cài đặt trong hoạt động Bài tập để đạt được mục tiêu cho việc dạy và học của giáo viên hoặc đơn giản hóa việc quản lý lớp học:

Bài tập không cần nộp

Đây là những bài tập mà người học không phải nộp bất cứ thứ gì để hoàn thành bài đánh giá ví dụ các bài đánh giá ngoại tuyến – sử dụng nó như một bảng điểm danh trong chuyến đi thực tế – hoặc bài tập nói trực tiếp.

Bài tập có gửi văn bản trực tuyến

Với loại hình bài tập này, người học thêm bài làm của họ trực tiếp vào hoạt động Bài tập bằng trình chỉnh sửa Atto, một trình chỉnh sửa văn bản đa dạng thức cho phép người học viết văn bản, thêm hình ảnh và thậm chí ghi lại các tệp âm thanh hoặc video. Đối với dạng bài tập này và các bài tương tự khác, bạn có thể bật tùy chọn cho phép người học làm bài trên các bản nháp cho bài tập của họ trước khi nộp bài.

Bài tập nộp tệp tài liệu đính kèm

Dạng bài tập này yêu cầu người học phải nộp một tệp – giáo viên có thể xác định định dạng và kích thước của tệp tài liệu – để giáo viên đánh giá. Để hợp lý hóa quy trình chấm điểm, giáo viên có thể tải xuống tất cả các bài nộp cùng một lúc, bao gồm bảng tính chấm điểm hiển thị tên người nộp bài, email và trạng thái bài nộp, đồng thời cho phép giáo viên thêm điểm và phản hồi trong nhận xét – rồi tải lên hàng loạt tất cả các bài đánh giá trở lại Moodle LMS, bao gồm một tệp phản hồi riêng biệt cho mỗi lần gửi.

Bài tập nhóm trong Moodle

Phương pháp dạy học kết hợp  là trọng tâm của Moodle LMS, do đó, các Bài tập Moodle có thể dễ dàng được thiết lập để nộp dưới dạng bài tập nhóm. Giáo viên có thể thiết lập các Bài tập này để chỉ một thành viên trong nhóm phải nộp tệp hoặc bắt buộc mỗi thành viên trong nhóm phải nộp. Các chuyên gia về Moodle của chúng tôi khuyên bạn nên kết hợp loại hình bài tập này với đánh giá học viên  để biết trải nghiệm của từng thành viên trong nhóm như thế nào.

Chấm điểm Bài tập trên Moodle LMS

Moodle Assignments hỗ trợ hai kiểu chấm điểm chính: chấm điểm trực tiếp đơn giản và chấm điểm nâng cao.

Nhóm đầu tiên bao gồm việc chấm điểm được thực hiện thông qua thang số, thang điểm tùy chỉnh (ví dụ: dấu sao hoặc các từ như yếu, đạt yêu cầu, mạnh, v.v.) hoặc hoàn toàn không cho điểm.

Các phương pháp chấm điểm nâng cao trong Moodle LMS bao gồm các điểm đánh giá và hướng dẫn chấm điểm và chúng ta sẽ xem xét chi tiết các tính năng sau đây:

Moodle Assignment: Đánh giá với hướng dẫn chấm điểm

Trong kiểu chấm điểm này, giáo viên xác định một loạt các tiêu chí và ấn định số điểm tối đa cho mỗi tiêu chí. Khi đánh giá bài tập của người học, giáo viên cung cấp cả dấu số và nhận xét cho từng tiêu chí. Đối với kiểu chấm điểm này, bạn có thể cung cấp các tiêu chí và điểm chấm tối đa để người học xem – điều này giúp họ biết được những gì họ mong đợi và những gì họ cần thể hiện trong bài làm của mình. Người dạy có thể sử dụng tính năng ‘Các nhận xét thường dùng’ (Frequently used comments) để tăng tốc quá trình chấm điểm và đảm bảo rằng việc chấm điểm nhất quán.

Moodle Assignment: Đánh giá bằng phiếu đánh giá

Để chấm điểm bằng phiếu đánh giá, giáo viên tạo một bộ tiêu chí với một số mức độ thành tích, tất cả được hiển thị trên một bảng. Việc chia sẻ phiếu tự đánh giá với người học rất quan trọng vì nó cho người học biết họ sẽ được đánh giá như thế nào. Đối với mỗi bài nộp, phiếu đánh giá sẽ được hiển thị cho giáo viên, họ có thể chọn mức độ hoàn thành cho từng tiêu chí chỉ bằng cách nhấp chuột vào các tiêu chí đó, cũng như viết phản hồi bằng văn bản nếu cần.

Moodle Assignment: Đánh giá với quy trình  đánh dấu

Khi bạn thiết lập quy trình đánh dấu cho các bài tập, điều đó có nghĩa là một số giáo viên có thể đánh giá công việc của người học. Bạn có thể thiết kế quy trình làm việc theo cách thủ công và xác định chuỗi trạng thái (ví dụ: không được đánh dấu, đang đánh dấu, đã đánh dấu), cũng như phân bổ đánh dấu cho giáo viên khác.

Nội dung này được đề cập và trích từ Hội thảo trên web của Học viện Moodle (Moodle Academy) với chủ đề Đánh giá: khám phá tính năng bài tập (Assignments), do Cố vấn Giáo dục Moodle, Cô Anna Krassa hỗ trợ.

Nguồn: Moodle.com