HR ỨNG TUYỂN NGAY Twake THE OPEN DIGITAL WORKPLACE twake-devices Simple and secure collaboration platform that improves your team productivity. Fully compliant with GDPR.
Made and hosted in the EU.
TRY IT FREE AT TWAKE.APP logo-twake
linshare-mobile Open-source secure
file sharing application
Private and secure file sharing and cloud storage solution.
Fully compliant with GDPR. Made and hosted in the EU.
linshare-logo-2 linshare-saas-cloud GET STARTED - IT'S FREE
Linh Thao Nguyen

Tính năng bài tập (Assignments) trên Moodle 4.0: Có gì mới?

Như chúng tôi đã đề cập trước đó, Moodle LMS 4.0, nâng cấp trải nghiệm người dùng nâng cao chất lượng dạy và học trực tuyến dành cho các giáo viên, học sinh, sinh viên và quản trị viên.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét những cải tiến mới của một trong những hoạt động phổ biến nhất trên Moodle LMS: Tính năng bài tập (Assignments).

Cung cấp hướng dẫn cho người học

Tính năng Bài tập (Assignments) là một hoạt động cho phép người học gửi bài cho giáo viên của họ để chấm điểm, cho dù đó là văn bản được nhập trực tiếp trên Moodle hay bằng cách đính kèm tệp.

Khi giáo viên thiết lập tính năng bài tập, họ có thể đưa ra các nội dung mô tả, phần nội dung này được hiển thị trên trang khóa học để người học xem qua trước nội dung khóa học. Trong Moodle 4.0, các bài tập có một khu vực mới riêng trong phần cài đặt, được gọi là Hướng dẫn hoạt động (Activity instructions), nơi giáo viên có thể cung cấp thông tin chi tiết về những gì người học phải làm để hoàn thành bài tập. Sự khác biệt với trường ‘mô tả’ hiện có (Descriptions) là hướng dẫn hoạt động chỉ hiển thị khi người học đã bắt đầu làm bài tập, chứ không phải trước đó.

Tạo bài tập kèm theo thời gian

Một cải tiến khác trong tính năng giao bài tập trên Moodle 4.0 là tùy chọn cung cấp cho người học một khoảng thời gian cụ thể để họ hoàn thành công việc. Nếu một bài tập được hẹn giờ, người học sẽ thấy một thông báo trước khi họ bắt đầu, cho họ biết họ phải hoàn thành bài tập trong bao lâu sau khi bắt đầu. Khi họ làm bài tập, đồng hồ hẹn giờ cũng được hiển thị trên màn hình để họ luôn biết mình còn bao nhiêu thời gian. Nếu hết thời gian, người học vẫn có thể nộp bài tập và nó sẽ hiển thị là ‘nộp muộn’.

 

moodle-timer-assignmentTrong bộ đếm thời gian ở phía bên tay phải, người học có thể xem họ còn bao nhiêu thời gian để hoàn thành bài tập.

Tính năng mới này phải được quản trị viên kích hoạt trước khi người dùng có thể sử dụng nó.

Đặt điểm đạt qua môn làm tiêu chí hoàn thành

Trong Moodle 4.0, các bài tập và tất cả các hoạt động được xếp loại đều có điều kiện hoàn thành mới, cho phép các hoạt động chỉ hiển thị là đã hoàn thành khi người học đã đạt đến cấp độ hoặc điểm yêu cầu.

Thông báo cho người học về những thay đổi và cập nhật thông tin

Cuối cùng, một tính năng mới có sẵn trong tất cả các hoạt động và tài nguyên trên Moodle 4.0 là Thông báo thay đổi nội dung (Content change notification). Tính năng này cho phép giáo viên gửi thông báo cho người học, qua email hoặc tin nhắn thông báo trên ứng dụng dành cho thiết bị di động, khi họ tạo một hoạt động mới hoặc thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với hoạt động hiện có.

moodle-assignment-notificationGiáo viên có tùy chọn thông báo cho người học về những thay đổi trong khóa học

Xem tất cả các tính năng mới này đang hoạt động trong video Bài tập Moodle 4.0 của chúng tôi.

Nguồn: Moodle 4.0: What’s new in assignments, JÚLIA VERDAGUER, 6/6/2022, Moodle.com