HR ỨNG TUYỂN NGAY Twake THE OPEN DIGITAL WORKPLACE twake-devices Simple and secure collaboration platform that improves your team productivity. Fully compliant with GDPR.
Made and hosted in the EU.
TRY IT FREE AT TWAKE.APP logo-twake
linshare-mobile Open-source secure
file sharing application
Private and secure file sharing and cloud storage solution.
Fully compliant with GDPR. Made and hosted in the EU.
linshare-logo-2 linshare-saas-cloud GET STARTED - IT'S FREE
Linh Thao Nguyen

Xuất và nhập cấu hình trang trên Moodle LMS với Moodle 4.0

Phiên bản mới nhất của Hệ thống quản lý học tập mã nguồn mở Moodle LMS 4.0, tập trung vào việc cải thiện trải nghiệm người dùng cho các nhà giáo dục và người học.

Trong bài viết tiếp theo sau loạt bài của chúng tôi khám phá các tính năng mới của Moodle 4.0, chúng ta xem xét một tính năng mới giúp quản trị viên Moodle hợp lý hóa và điều chỉnh trải nghiệm người dùng cho các nhà giáo dục và người học trên Moodle LMS: Cài đặt trước trang quản trị (Site admin presets).

Giữ mọi thứ đơn giản cho người dùng 

Moodle LMS có khả năng tùy biến vô cùng linh hoạt và cung cấp nhiều tính năng cho việc dạy và học trực tuyến, đánh giá, cộng tác và công nhận thành tích. Trong một số trường hợp, quản trị viên Moodle có thể muốn mọi thứ đơn giản và ẩn bất cứ thứ gì mà người dùng của họ không cần dùng đến.

Đối với những trường hợp đó, Moodle 4.0 cho phép quản trị viên Moodle tắt một số tính năng nâng cao của Moodle chỉ bằng một cú nhấp chuột, chuyển đổi giữa các cấu hình quản trị trang web khác nhau.

Tính năng này giúp quản trị viên Moodle hợp lý hóa trải nghiệm cho giáo viên và người học bằng cách cung cấp cho họ các cài đặt tùy chỉnh trên Moodle LMS hỗ trợ nhu cầu cụ thể của giáo viên và người học.

moodle-4.0-settings

Moodle 4.0 đi kèm với hai cấu hình cài đặt trước: Cấu hình đặt trước dành cho người mới bắt đầu, có các tính năng phổ biến nhất của Moodle, bao gồm tính năng bài tập (Assignment), phản hồi (Feedback), diễn đàn (Forum), H5P, câu đố (Quiz) và theo dõi mức độ hoàn thành (Completion tracking); và chế độ cài đặt trước đầy đủ, bao gồm các tính năng mà chỉ những người dùng nâng cao hơn mới có thể sử dụng, chẳng hạn như công cụ bên ngoài (LTI), SCORM, hội thảo (Workshop), phân tích (Analytics), huy hiệu (Badges), năng lực (Competencies) hoặc kế hoạch học tập (Learning plans).

Tạo trải nghiệm Moodle nhất quán

Bên cạnh chế độ cài đặt trước dành cho người mới bắt đầu và chế độ cài đặt đầy đủ tính năng, Moodle 4.0 cho phép quản trị viên tạo cấu hình trang web Moodle của riêng họ bằng cách chọn các tính năng của Moodle mà họ muốn cung cấp cho người dùng của mình. Quản trị viên cũng có thể lưu các giá trị cài đặt trước này trong một tệp mà họ có thể nhập và áp dụng vào một trang Moodle khác. Điều này giúp quản trị viên Moodle dễ dàng sao chép một cấu hình cụ thể từ trang này sang trang khác và đảm bảo rằng trải nghiệm mà người quản trị cung cấp cho giáo viên và người học là nhất quán.

Nguồn: Export and import Moodle site configurations with Moodle 4.0, JÚLIA VERDAGUER, 16 tháng 6 2022, Moodle.com