HR ỨNG TUYỂN NGAY Twake THE OPEN DIGITAL WORKPLACE twake-devices Simple and secure collaboration platform that improves your team productivity. Fully compliant with GDPR.
Made and hosted in the EU.
TRY IT FREE AT TWAKE.APP logo-twake
linshare-mobile Open-source secure
file sharing application
Private and secure file sharing and cloud storage solution.
Fully compliant with GDPR. Made and hosted in the EU.
linshare-logo-2 linshare-saas-cloud GET STARTED - IT'S FREE
Linh Thao Nguyen

Tìm hiểu về hệ thống quản lý học tập LMS multi-tenancy: Giải pháp cho doanh nghiệp?

Các giải pháp hoàn hảo có thể khó tìm hơn những startups công nghệ mới ra đời; bởi luôn tồn tại một quy luật: bất cứ thứ gì cũng có mặt trái của nó. Các giải pháp công nghệ giáo dục cũng không nằm ngoài quy luật đó, bao gồm khả năng cho phép nhiều khách hàng cùng sử dụng (multi-tenancy) có sẵn trong Moodle Workplace LMS.

Tổ chức của bạn có nên áp dụng phương pháp tiếp cận nhiều khách hàng sử dụng không? Để đánh giá đầy đủ về hệ thống LMS multi-tenancy, trước tiên chúng ta cần hiểu nó là gì, sau đó xác định cách nó có thể hoặc có thể không, giúp tổ chức hoặc doanh nghiệp của bạn khi áp dụng vào hệ thống quản lý học tập LMS.

Giải thích về thuật ngữ Multi-tenancy

Chúng ta có thể hiểu đơn giản thuật ngữ multi-tenancy có nghĩa là một hệ thống web application cho phép nhiều khách hàng cùng sử dụng nhưng dữ liệu giữa các khách hàng hoàn tập độc lập, khách hàng này không thể truy cập vào dữ liệu của khách hàng kia. 

Vì multi-tenant là một kiến trúc phần mềm mà ở đó một hệ thống phần mềm cung cấp dịch vụ chia sẻ cho nhiều khách hàng hoặc nhóm khách hàng khác nhau, bạn có thể đã hoặc đang sử dụng các dịch vụ này, ví dụ dịch vụ từ các nhà cung cấp nền tảng phần mềm cho nhiều người sử dụng bao gồm Google, Amazon và Salesforce. Ý tưởng cốt lõi đó là các phần mềm multi-tenant thường hiệu quả hơn – về chi phí, hiệu suất và quản trị – nếu nhiều đơn vị cùng chia sẻ một nhóm tài nguyên.

Một ví dụ phổ biến mang tính ẩn dụ để giải thích cho việc cho nhiều khách hàng sử dụng cùng lúc là tòa nhà chung cư hiện đại. Mặc dù tòa nhà có thể có nhiều đơn vị với kích thước và bố cục khác nhau, nhưng tất cả căn hộ đều được tập hợp dưới một mái nhà chung và chia sẻ các khu vực chung (ví dụ: lối vào, sảnh, cầu thang và hành lang) và các hệ thống tập trung, bao gồm hệ thống sưởi, làm mát, thang máy, v.v. Thông qua việc chia sẻ nguồn lực này, tòa nhà có thể hỗ trợ một số lượng lớn người dùng, ở đây là dân cư, một cách hiệu quả hơn so với việc mỗi đơn vị là một cấu trúc độc lập, trong khi vẫn đáp ứng nhu cầu của mỗi người dùng khác nhau đó là tạo ra những ngôi nhà theo ý muốn của chủ nhà.

Một số nhà cung cấp LMS – bao gồm Canvas, Blackboard, D2L Brightspace, Cornerstone và Docebo – cung cấp phần mềm quản lý học tập LMS multi-tenancy và thậm chí các trang Moodle có thể là một phần trong dịch vụ lưu trữ (hosting) cho phép nhiều người sử dụng. Tuy nhiên, trong tất cả những trường hợp này, nhà cung cấp dịch vụ phần mềm tương tự như tòa nhà chung cư và mỗi người thuê (tenant) là một doanh nghiệp sử dụng Hệ thống quản lý học tập LMS. 

Những gì chúng ta thảo luận tiếp theo đây là một cách tiếp cận khác trong đó các tổ chức hoặc doanh nghiệp đóng vai trò tương tự tòa nhà chung cư và tập hợp các hệ thống quản lý học tập LMS của tổ chức và doanh nghiệp chính là các tenants, vì vậy bạn có thể tạo và quản lý nhiều người dùng trong Hệ thống quản lý học tập LMS multi-tenancy. Một số nhà cung cấp LMS cung cấp khả năng này, nhưng nhiều nhà cung cấp khác thì không.

Ưu điểm của Hệ thống quản lý học tập LMS multi-tenancy

Trong Hệ thống quản lý học tập LMS multi-tenancy, bạn có thể thiết lập một hệ sinh thái được kết nối với nhiều môi trường học tập, mỗi môi trường học tập này là một “hệ thống quản lý học tập LMS nhỏ” (“Mini LMS” tenant), vừa tiết kiệm chi phí và tránh sự phức tạp khi duy trì nhiều trang web. Một “hệ thống quản lý học tập LMS nhỏ” mang thương hiệu riêng, có tập hợp người dùng riêng, nội dung học tập, các hoạt động và chương trình học tập cũng như cách thức quản trị của riêng nó, nhưng tất cả các “Mini LMS” tenant này đều nằm trong một trang web duy nhất. Trang web có một bộ tài nguyên – cơ sở hạ tầng lưu trữ, cơ sở dữ liệu, các công cụ quản lý trang – cùng với các tùy chọn chia sẻ nội dung, dữ liệu và kiểm soát quản trị giữa hệ thống LMS nhỏ trực thuộc trang web chính.

Một lợi thế khác của Hệ thống quản lý học tập LMS multi-tenancy là khả năng tạo ra trải nghiệm hoàn toàn riêng biệt cho một bộ phận người dùng nhất định. Đối với Moodle Workplace, việc tùy chỉnh người dùng có thể mở rộng đến thời điểm người dùng đăng nhập và một tổ chức có thể đảm bảo rằng người dùng trong một hệ thống quản lý học tập LMS multi-tenancy không biết rằng những người dùng khác thậm chí còn tồn tại.

Hệ thống quản lý học tập multi-tenancy có thể giúp các tổ chức và doanh nghiệp đáp ứng tốt hơn các nhu cầu cạnh tranh thường thúc đẩy nhu cầu học tập của các đối tượng người học khác nhau bằng cách đưa ra các kịch bản cho các bên liên quan và các sáng kiến. Sau đây là một số ví dụ:

Người học trong và ngoài tổ chức

Một tổ chức hoặc doanh nghiệp có thể tạo một ‘hệ thống quản lý học tập LMS nhỏ’ (“Mini LMS” tenant) để đào tạo nhân viên, và gán quyền truy cập và hiệu suất vào hệ thống nhân sự; một ‘hệ thống LMS nhỏ’ (tenant) khác có thể phục vụ người dùng bên ngoài tổ chức, nơi người dùng có thể tự đăng ký các chương trình học.

Không gian học tập mang thương hiệu riêng

Nếu một tổ chức cung cấp chương trình đào tạo được tùy chỉnh cho nhân sự của một doanh nghiệp hoặc tổ chức cụ thể, thì doanh nghiệp hoặc tổ chức đó có thể tự định cấu hình với thương hiệu và chương trình giảng dạy cụ thể của riêng doanh nghiệp hoặc tổ chức, để mang lại trải nghiệm liền mạch cho người học.

Quản lý phân tán

Khi Hệ thống quản lý học tập LMS phải hỗ trợ một số tổ chức thực hiện một số mức độ tự chủ – chẳng hạn như các doanh nghiệp thuộc hiệp hội, các cơ quan trực thuộc chính phủ hoặc chủ sở hữu theo mô hình nhượng quyền – thì mỗi tổ chức có thể chỉ định người dùng riêng của mình và đảm nhận việc quản lý cấu hình của hệ thống quản lý học tập LMS, người dùng và nội dung.

Nội dung và dữ liệu phân tán

Một lợi thế chính của hình thức multi-tenancy là cơ hội để phân phối chương trình giảng dạy và quản lý người dùng từ một địa điểm duy nhất. Ví dụ: Trong Moodle Workplace, một tổ chức có thể chia sẻ các khóa học, lộ trình học tập, báo cáo và quy tắc tự động hóa giữa các người dùng.

Nhược điểm của Hệ thống quản lý học tập LMS multi-tenancy

Bên cạnh những ưu điểm, phương pháp này có một số nhược điểm nhất định. 

Quyền tự chủ

Mỗi người dùng được cấp quyền tự chủ dữ liệu như thế nào cho hợp lý? Theo kiến trúc phần mềm multi-tenant, Hệ thống quản lý học tập LMS multi-tenancy cân bằng giữa quyền kiểm soát cấp cao nhất với sự tự quản lý của mỗi người dùng. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp cụ thể của một số tổ chức, người dùng có thể muốn được cấp quyền quản trị nhiều hơn khả năng sẵn có; nói cách khác, một tổ chức có thể gặp khó khăn trong việc phân quyền trách nhiệm cho mỗi người dùng khác nhau.

Tách biệt

Gắn chặt với quyền tự chủ của người dùng là mức độ tách biệt giữa những người dùng với nhau. Trong một số trường hợp, một tổ chức có thể cần chia sẻ nhiều hơn hoặc ít hơn về dữ liệu người dùng, nội dung và dữ liệu giữa những người thuê (tenant) hơn so với những gì hệ thống cung cấp sẵn.

Tập trung hóa

Cũng giống như các hệ thống tập trung trong một tòa nhà giới hạn quyền truy cập và các tùy chọn cho mỗi bên thuê, cơ sở dữ liệu đơn lẻ trong một hệ thống quản lý học tập LMS multi-tenancy cũng có những hạn chế tương tự. Việc cho nhiều người thuê có thể không phải là khởi đầu nếu những người thuê tiềm năng của một tổ chức yêu cầu cơ sở dữ liệu duy nhất hoặc quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu được chia sẻ. Ngoài ra, cũng giống như tất cả người thuê trong một tòa nhà chung cư phải chấp nhận thiết kế của khu vực bên ngoài và chung của tòa nhà, một hệ thống quản lý học tập LMS multi-tenancy thường yêu cầu người thuê đồng ý về các cấu hình cấp trang web khác nhau.

Hệ thống quản lý học tập LMS multi-tenancy có phù hợp với tổ chức của bạn không? Điều đó còn tùy thuộc vào nhu cầu thực tế của doanh nghiệp hoặc tổ chức của bạn và một câu hỏi hay hơn có thể là, “sự đánh đổi khi chuyển sang mô hình multi-tenancy có phù hợp với nhu cầu của tổ chức của tôi không?” Bất kể bạn quyết định thế nào, cách tốt nhất để đánh giá điều này, cũng như với hầu hết các giải pháp, là hiểu tất cả những mặt trái của nó và nhận ra toàn bộ tiềm năng của những mặt trái của nó.

Nguồn: A guide to LMS multi-tenancy: Do you need it?, Jim Mezzanotte, 16 tháng 5 năm 2022