HR ỨNG TUYỂN NGAY Twake THE OPEN DIGITAL WORKPLACE twake-devices Simple and secure collaboration platform that improves your team productivity. Fully compliant with GDPR.
Made and hosted in the EU.
TRY IT FREE AT TWAKE.APP logo-twake
linshare-mobile Open-source secure
file sharing application
Private and secure file sharing and cloud storage solution.
Fully compliant with GDPR. Made and hosted in the EU.
linshare-logo-2 linshare-saas-cloud GET STARTED - IT'S FREE
Benoit Tellier

Tìm hiểu tính năng Hoạt động học tập, Ngân hàng câu hỏi và Báo cáo cập nhật trên Moodle 4.0

Xem các yêu cầu hoạt động trong Moodle 4.0

Trải nghiệm học tập nâng cao của Moodle LMS 4.0 cho phép người học tập trung vào nhiệm vụ đang làm, sắp xếp thứ tự ưu tiên cho công việc của họ và thấy rõ họ phải làm gì và khi nào. Một trong những cải tiến này là hoàn thành hoạt động: người học phải làm gì để một hoạt động hoặc đánh giá được coi là đã hoàn thành.

Dễ dàng xem nhanh chi tiết các việc cần làm

Khi người học truy cập các khóa học của họ trên Moodle 4.0, họ sẽ thấy tất cả các hoạt động và tài nguyên được hiển thị gọn gàng trong thẻ. Khi người học cuộn xuống khóa học, họ có thể dễ dàng xác định những gì họ cần làm cho từng hoạt động và tài nguyên, vì nó được hiển thị ở bên phải của mỗi thẻ trên một ô màu xám. Người học cũng có thể thấy những yêu cầu này khi họ nhấp vào một trong các hoạt động.

Một số ví dụ về các yêu cầu này hoặc việc cần làm là xem tệp, đăng thảo luận trong diễn đàn, gửi tệp hoặc đưa ra lựa chọn trong một hoạt động lựa chọn.

Sau khi người học hoàn thành nhiệm vụ, các ô màu xám chuyển sang màu xanh lá cây và hoạt động được hiển thị như đã hoàn thành.

Activity-completion-Moodle-4.0

Xem tổng quan về tiến trình của khóa học

Bên cạnh những việc cần làm chi tiết trên mỗi thẻ dọc theo trang khóa học, người học cũng có thể xem những hoạt động hoặc tài nguyên nào phải làm trong chỉ mục khóa học mới. Mục lục khóa học là một ngăn kéo ở phía bên trái của khóa học, hiển thị tất cả nội dung khóa học trong một danh sách, người học có thể sử dụng để xem nhanh tất cả nội dung cũng như điều hướng đến từng hoạt động hoặc các phần nội dung bằng cách nhấp vào nó.

Các hoạt động phải làm đi kèm một chấm màu xám bên cạnh tên của chúng trong chỉ mục khóa học. Khi người học đã hoàn thành những việc cần làm này, các dấu chấm sẽ trở thành màu xanh lục. Điều này cung cấp cho người học một cái nhìn nhanh chóng về sự tiến bộ của họ trong khóa học và giúp họ ước tính lượng bài tập còn lại của khóa học.

Activity-completion-Moodle

Nâng cao tính năng tạo câu đố trực tuyến với các cải tiến chức năng ngân hàng câu hỏi trên Moodle 4.0

Ngân hàng câu hỏi là một công cụ cho phép giáo viên tạo, xem trước, chỉnh sửa và sắp xếp các câu hỏi trong cơ sở dữ liệu và sử dụng chúng trong các hoạt động Quiz hoặc Bài học trên Moodle LMS.

Trong Moodle 4.0, ngân hàng câu hỏi giúp giáo viên và người tạo khóa học quản lý và cộng tác với các câu hỏi đố dễ dàng hơn. Trong ngân hàng câu hỏi, giờ đây giáo viên có thể quyết định xem một câu hỏi mới đã được xuất bản và sẵn sàng để sử dụng hay được lưu giữ dưới dạng bản nháp. Giáo viên có thể xem và thêm nhận xét vào câu hỏi, xem lịch sử các thay đổi và phiên bản của câu hỏi, cũng như xem trước từng câu hỏi.

question-bank-moodle-4

Thống kê câu hỏi như chỉ số về độ khó và độ phân biệt giờ đây dễ tìm hơn và cột ‘Sử dụng’ mới (Usage) hiển thị các câu hỏi trong đó mỗi câu hỏi được sử dụng và số lần thử đã được thực hiện.

Đối với quản trị viên, phần mới ‘Question bank plugins’ hay ‘Plugin ngân hàng câu hỏi’ giúp việc quản lý ngân hàng câu hỏi dễ dàng hơn nhiều bằng cách thêm hoặc xóa các plugin, tạo trường tùy chỉnh hoặc sắp xếp lại thứ tự của các cột ngân hàng câu hỏi chỉ bằng cách kéo và thả chúng.

Đưa ra quyết định sáng suốt với Moodle LMS 4.0

Báo cáo tùy chỉnh là một tính năng mạnh mẽ của Moodle Workplace để tạo, chia sẻ và lập lịch báo cáo tùy chỉnh bằng cách sử dụng các nguồn dữ liệu được xác định trước. Từ Moodle LMS 4.0 trở đi, các báo cáo tùy chỉnh là một phần của gói Moodle LMS và cung cấp cho nó chức năng báo cáo nâng cao.

Tạo báo cáo với dữ liệu quan trọng đối với bạn

Quản trị viên Moodle có thể tạo báo cáo tùy chỉnh ở cấp nhóm thuần tập, khóa học hoặc người dùng. Trình tạo Báo cáo mới cho phép quản trị viên chọn thông tin họ muốn trong báo cáo của mình và dễ dàng sắp xếp thông tin đó bằng cách kéo và thả các cột.

Các bộ lọc và điều kiện cũng có sẵn để tinh chỉnh báo cáo và chỉ hiển thị dữ liệu có liên quan.

Moodle-4.0-Custom-reports

Chia sẻ báo cáo của bạn với các bên liên quan có thể truy cập và xem báo cáo. Đối tượng có thể dựa trên vai trò hệ thống cụ thể, các cá nhân được đặt tên hoặc thành viên của một nhóm trên trang Moodle.

Khi đối tượng đã được xác định, quản trị viên Moodle có thể lập lịch gửi báo cáo tự động và đảm bảo báo cáo đến đúng người vào đúng thời điểm.

Nguồn: Moodle.com