LinTO, Trợ lý cá nhân Thông minh Nguồn mở tại Triển lãm Điện tử tiêu dùng (CES) tại Las Vegas 2018!

LINTO là một trợ lý nguồn mở thông minh do LINAGORA thiết kế: trợ lý cá nhân cho các chuyên gia, có mã được truy cập tự do, trái ngược với Google Home hoặc Amazon Echo. Dựa trên công nghệ mã nguồn mở, LINTO, có mã nguồn được truy cập tự do, trái ngược với […]

Read More