Điểm mạnh của phương pháp phát triển linh hoạt Agile

Phát triển phần mềm linh hoạt (PTPMLH) – Agile software development – hay Lập trình linh hoạt (Agile programming) bao gồm và khuyến khích các thay đổi mang tính tiến hóa ngay trong vòng đời dự án phát triển phần mềm.

Đa số các phương pháp PTPMLH đều nhắm đến tối thiểu rủi ro bằng cách phát triển phần mềm (PM) trong thời gian ngắn, gọi là các bước lặp. Mỗi bước lặp giống như một dự án PM thu nhỏ, bao gồm tất cả các tác vụ cần thiết để cho ra nâng cấp. Do mức độ tự do sáng tạo cao trong từng bước lặp, kết quả thu được có thể rất khác biệt. Điều này tùy thuộc vào định hướng phát triển xác định tại đầu mỗi bước lặp, và những chuẩn mực yêu cầu (requirements) nhất định được phía khách hàng hoặc chính nhóm phát triển đặt ra tại thời điểm thành lập dự án. Phương pháp này không đòi hỏi một đội ngũ kỹ thuật lớn và đặc biệt phù hợp với các dự án cần phải có kết quả ban đầu nhanh chóng (VD: cần phát triển một vài ứng dụng mẫu để khách hàng có thể hình dung ra sản phẩm cuối cùng), hoặc các nền tảng phức tạp với nhiều tính năng và cần phải sửa đổi để phù hợp với tình hình thực tế.

Dưới đây là mô hình SCRUM sử dụng phương pháp phát triển linh hoạt Agile

Nhóm SCRUM bao gồm 4 đối tượng chính :

– Chủ sản phẩm (product owner) : Người này đảm bảo những tính năng được phát triển phù hợp với yêu cầu và ưu tiên của TP về nền tảng và ứng dụng dữ liệu lớn, và phải là người được TP giao cho toàn trách nhiệm.

– Nhóm phát triển : Là những chuyên gia kỹ thuật tạo ra những tính năng. Nhóm này phân chia công việc và giúp đỡ lẫn nhau tuỳ theo chuyên môn và kinh nghiệm của mỗi người.

– Trưởng SCRUM : Người này đảm bảo Nhóm phát triển tuân thủ kỹ thuật thực hành và quy tắc SCRUM.

– Nhóm người dùng : Là những người tham gia đưa ra những yêu cầu, ý kiến và phản hồi về phần mềm đang phát triển để có một sản phẩm gần nhật với thực tế.

Trong giai đoạn đầu, chủ sản phẩm sẽ phải cần trao đổi với nhóm người dùng để nắm bắt được nhu cầu chính xác và xây dựng mô hình sản phẩm. Những ý kiến của nhiều bên sẽ được chủ sản phẩm thu thập, tuy nhiên nội dung và thứ tự hạng mục sản phẩm (product backlog) là do người này quyết định cuối cùng.

Trong cuộc họp kế hoạch Sprint, chủ sản phẩm làm việc cùng Trưởng SCRUM để cập nhật các hạng mục tuỳ theo bối cảnh và nguồn nhân lực. Buổi họp sơ kết sẽ cho phép đánh giá được chất lượng tính năng đã được phát triển trong Sprint và đưa ra nhận xét cải tiển cho Sprint sau. Buổi này có thể có sự tham gia của những người dùng cuối.

Linagora đã có hơn 17 năm kinh nghiệm triển khai các dự án về phần mềm nguồn mở, đặc biệt là về ứng dụng phương pháp phát triển Agile với các cơ quan hành chính và doanh nghiệp Việt Nam. Linagora sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm về ứng dụng phương pháp Agile, đặc biệt là khi triển khai những dự án phức tạp như xây dựng nền tảng Chính phủ điện tử, dữ liệu mở v.v.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

six × one =