Sự kiện Meetup: Sử dụng Docker trong kiểm thử End-to-end

Như đã đề cập trong sự kiện trước, chúng tôi sẽ tổ chức mỗi tháng một sự kiện để giới thiệu các công nghệ mở được sử dụng tại Linagora. Trong sự kiện diễn ra vào ngày 29 tháng 8 vừa rồi, chúng tôi đã giới thiệu về sử dụng Docker trong kiểm thử end-to-end cho ứng dụng Angular.

Kiểm thử End-to-end không phải là một khái niệm mới, tuy nhiên, nó lại không phổ biến do những khó khăn trong việc triển khai. Gần đây, những công cụ hỗ trợ ra đời đã giúp cho việc triển khai kiểm thử End-to-end dễ dàng hơn. Trong buổi nói chuyện này, chúng tôi đã chia sẻ cách chúng tôi triển khai kiểm thử End-to-end tại công ty Linagora để kiểm thử ứng dụng Angular sử dụng Docker, Protractor và Cucumber.

Bạn có thể tìm thấy slide của bài nói chuyện tại đây và đừng bỏ lỡ sự kiện sẽ diễn ra vào tháng 9 sắp tới!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

six × = twenty four