ott-290121 LinEdu-Banner LinEdu-Logo LinEdu-text Learn more about LinEdu linshare-mobile Secure file sharing app
in open source
Download LinShare app for Android linshare-mobile
openpaas-slider openpaas-devices-2 Cover-LinTO

Dịch Vụ Tư Vấn

Chúng tôi hỗ trợ khách hàng phát triển và xây dựng chiến lược ứng dụng phần mềm nguồn mở riêng biệt. Trong hơn 20 năm qua, LINAGORA đã và đang hợp tác với chính phủ Pháp cũng như các tổ chức, doanh nghiệp tư nhân uy tín tại Pháp và các nước thực hiện các dự án số hóa sử dụng phần mềm mã nguồn mở. Với vai trò là nhà cung cấp phần mềm nguồn mở, các chuyên gia nguồn mở của LINAGORA giúp doanh nghiệp của bạn tận dụng lợi ích từ phần mềm mã nguồn mở.

 • Xác định chiến lược phát hành mã nguồn mở tối ưu cho các dự án nội bộ và quản lý đúng cách.
 • Hiểu rõ các cơ hội tiết kiệm chi phí thông qua việc chuyển sang sử dụng một phần hoặc thay thế toàn bộ các giải pháp công nghệ sang phần mềm mã nguồn mở.
 • Nhận thức về các cơ hội và thách thức về việc sử dụng phần mềm mã nguồn mở
consulting-linagora-cjos

Giải pháp chuyển đổi số với phần mềm nguồn mở

Tư vấn
 • Dịch vụ tư vấn chiến lược nguồn mở
 • Kiểm tra phần mềm nguồn mở
Dịch vụ chuyên nghiệp
 • Dịch vụ đào tạo
 • Dịch vụ triển khai và tích hợp phần mềm nguồn mở
 • Dịch vụ nâng cấp phần mềm nguồn mở
Thiết kế và phát triển
 • Phát triển bổ sung phần mềm nguồn mở
Hỗ trợ 24/7
 • Dịch vụ đảm bảo phần mềm nguồn mở – OSSA

Dẫn đầu về nguồn mở

0

Năm kinh nghiệm

0

Yêu cầu kỹ thuật được xử lý

0

Đóng góp cho cộng đồng

0

Phần mềm nguồn mở

0

Khách hàng
training-sample

Xây dựng chiến lược nguồn mở riêng biệt

1 - KIỂM TOÁN
 • Kiểm tra và đánh giá hạ tầng công nghệ thông tin hiện tại của doanh nghiệp.
2 - PHÂN TÍCH
 • Cung cấp các công cụ phân tích và đưa ra quyết định đa tiêu chí để lựa chọn giải pháp nguồn mở phù hợp cho doanh nghiệp.
3 - XÁC ĐỊNH
 • Xác định các cơ hội để tối đa hóa giá trị cho khoản đầu tư của mình.
4 - LẬP CHIẾN LƯỢC
 • Xây dựng chiến lược và xác định cách tiếp cận và sử dụng phần mềm nguồn mở.

Khách hàng của chúng tôi

Làm thế nào ứng dụng công nghệ nguồn mở trong doanh nghiệp?