Đội Việt Nam

czaCéline
Tổng Giám đốc

ttpThi
Giám đốc Kinh doanh

lviLouis
Phát triển Kinh doanh

qtrQuang
Tư vấn

hngHà Linh
Marketing

hvuHoàn
Kỹ sư R&D GSafe

tnbBá Tuân
Kỹ sư R&D Open PaaS

sndSang
Kỹ sư R&D Open PaaS

qnn-proQuỳnh
Kỹ sư R&D
Chuyên gia OSS

tlcTuấn
Kỹ sư R&D Open PaaS

dungDũng
Kỹ sư R&D Open PaaS

giapGiáp
Kỹ sư Quản lý hệ thống

cuongCường
Kỹ sư R&D Open PaaS

vietViệt
Kỹ sư R&D Open PaaS