Bảo trì OSSA

OSSA là dịch vụ bảo trì Phần mềm nguồn mở, hỗ trợ hơn 400 sản phẩm phần mềm nguồn mở được phát triển bởi chính công ty.

ossaNhiệm vụ chính của OSSA:

  • Giảm khoảng cách giữa các phiên bản được duy trì bởi khách hàng, và các phiên bản kế tiếp được thực hiện bởi các cộng đồng phần mềm nguồn mở
  • Đóng góp vào sự phát triển của Phần mềm nguồn mở
  • Phát triển những tính năng mới phù hợp với nhu cầu của khách hàng

Đọc thêm về OSSA.