Tích hợp

Linagora đã có hơn 16 năm kinh nghiệm về triển khai và tích hợp hệ thống, cụ thể trong những lĩnh vực sau:

  • Hạ tầng điện toán đám mây, dịch vụ IaaS và PaaS (OpenStack, NetApp, UCS, FreeNas, OpenBGPD,…)
  • Hệ điều hành trên Linux: Debian, Ubuntu, Fedora, CentOS, Red Hat (RHEL)
  • Hạ tầng middleware: triển khai kiến trúc định hướng dịch vụ, Java EE, …
  • Cơ sở dữ liệu: PostgreSQL, MySQL, và đặc biệt là NoSQL (Cassandra, Hadoop, MongoDB, Redis, …)
  • Triển khai, tích hợp các sản phẩm của Linagora (OBM, LinShare, LinID, Petals)

Tại Việt Nam, Linagora đã triển khai thử nghiệm thành công giải pháp thư điện tử cộng tác OBM cho 500 và  5000 người dùng tại TP Đà Nẵng, và hiện đang tiếp tục mở rộng triển khai thử nghiệm đến 20 000 người dùng. danang

Đồng thời, Linagora đã hợp tác với Trung tâm CNTT Bộ GTVT triển khai phần mềm OBM cho 1000 người dùng của 2 Cục trực thuộc Bộ GTVT : Cục Đường thủy nội địa và Cục Đăng kiểm, hai bên hiện đang xem xét triển khai chính thức đến 8 Cục của Bộ GTVT với dự kiến 40 000 người dùng vào cuối năm 2016-đầu năm 2017. bgtvt

Cuối cùng, một dự án triển khai thử nghiệm OBM cho 600 người dùng tại tỉnh Quảng Ninh đang được thảo luận, dự kiến sẽ tiến hành vào cuối năm 2016-đầu năm 2017. 

Đọc thêm về dịch vụ Triển khai & Tích hợp.