Tư vấn

Với hơn 17 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Nguồn mở, Linagora cung cấp dịch vụ tư vấn về ứng dụng công nghệ Nguồn mở để phát triển hệ thống CNTT trong các cơ quan, doanh nghiệp. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ khách hàng từ giai đoạn tìm kiếm các giải pháp Nguồn mở dựa trên hoàn cảnh và các tiêu chí về kỹ thuật, tài chính của khách hàng đến giai đoạn triển khai và hỗ trợ kỹ thuật sau triển khai.

 

Tại Pháp, một trong những dự án tư vấn lớn của Linagora là dự án xây dựng hệ thống quản l