Sản phẩm

OBM

OBM là phần mềm thư điện tử cộng tác chuyên nghiệp, là giải pháp nguồn mở toàn diện thay thế cho Microsoft Exchange®. OBM tích thư điện tử, sổ lịch, danh bạ, tương thích với điện thoại di động và phần mềm Outlook và Thunderbird.

Thêm thông tin

 

OpenPaaS

OpenPaaS là một nền tảng cộng tác nghiệp vụ ứng dụng công nghệ điện toán đám mây, tiến tới tích hợp cả thư điện tử, lịch, danh bạ, mạng xã hội, họp trực tuyến, công cụ tìm kiếm, form wizard và nhiều tính năng khác

Thêm thông tin

 

Petals ESB

Petals ESB là phần mềm Enterprise Service Bus, thích hợp cho việc triển khai mô hình SOA (Service-Oriented Architecture) trên diện rộng. Ngay từ những ngày đầu, Petals đã nhắm đến tính linh hoạt và chuyển đổi hệ thống sẵn có sang điện toán đám mây.

Thêm thông tin

Linshare

Linshare là ứng dụng chia sẻ file bảo mật, tiện lợi, hiệu quả, nhất là đối với tài liệu kích thước lớn. Linshare là một giải pháp nguồn mở tương đương về mặt tính năng với Dropbox. Phần mềm tương thích với OBM cho phép thông báo và trao đổi file đính kèm qua thư điện tử.

Thêm thông tin

 

LinID

LinID là phần mềm quản lý định danh đơn giản và tiện lợi. LinID cho phép quản lý hệ thống thư mục, thông tin người dùng, quyền hạn, truy cập và đăng nhập vào các ứng dụng của doanh nghiệp. LinID ngoài ra hỗ trợ phần mềm WebSSO nguồn mở LemonLDAP.

Thêm thông tin