LinID – Quản lý định danh

LinID là phần mềm quản lý truy cập và đồng bộ hóa định danh (IAM) đơn giản và tiện lợi. LinID bao gồm nhiều thành phần với nhiều chức năng đa dạng: linid_schema2

  • Quản lý hệ thống thư mục LinID Directory Manager, thích hợp cho những ứng dụng dựa trên LDAP, tạo nên môi trường làm việc đơn giản, tiện lợi với giao diện web LDAP v3
  • LinID OpenLDap Manager, là giao diện điều khiển mở để cấu hình OpenLDAP cho nhà quản lý duy nhất trên thế giới, cho phép cấu hình OpenLDAP mà không cần truy cập trực tiếp đến máy chủ.
  • Và các thành phần khác: LDAP Synchronization Connector, OpenLDAP, LDAP Tool Box, LemonLDAP::NG, …

Nền tảng dễ dùng, đăng nhập dễ dàng, giao diện đẹp mắt, tích hợp được với các ứng dụng hỗ trợ cho LinID.

Tìm hiểu thêm về LinID.