Linshare – Chia sẻ file

Là một ứng dụng nguồn mở về chia sẻ tài liệu, LinShare là một giải pháp đơn giản nhưng hiệu quả để trao đổi dữ liệu đã được mã hóa. Hướng đến khách hàng là những doanh nghiệp đặt bảo mật và khả năng truy xuất nguồn gốc là tính năng thiết yếu cho việc chia sẻ dữ liệu, LinShare là mộtgiải pháp nguồn mở an toàn, tiện lợi, thân thiện và tiết kiệm, đặc biệt là khi chia sẻ tài liệu kích thước lớn.

capture-du-2016-12-02-162837

Chức năng

  • Tải dữ liệu lên không gian cá nhân,
  • Chia sẻ tài liệu cho thành viên nội bộ hoặc đối tác bên ngoài,
  • Quản lý việc chia sẻ và không gian cộng tác, kiểm soát dữ liệu cá nhân,
  • Bảo mật hoạt động chia sẻ (đăng nhập, đánh dấu thời gian, chữ ký, bảo mật, bộ lọc anti – virus),
  • Truy xuất nguồn gốc hoạt động chia sẻ (qua các hành động chia sẻ, tải về),
  • Lịch sử và báo cáo các hoạt động, sự kiện,
  • Khả năng tích hợp với các ứng dụng bên ngoài (API, Thunderbird, OBM) ;
  • Cấu hình và sử dụng nhiều tên miền.

Tìm hiểu thêm về LinShare.