Petals – Enterprise Service Bus

Petals ESB là một Enterprise Service Bus (ESB) nguồn mở, thích hợp cho việc triển khai mô hình SOA (định hướng kiến trúc dịch vụ) trên diện rộng. petals

 • Petals ESB là một phần mềm JVM đa nền tảng
  • Java Runtime Environment 1.6
  • Sử dụng máy chủ cơ bản (có thể sử dụng từ mẫu Dual-Core 1GB RAM)
   JBI
 • Cài đặt, cấu hình các cổng kết nối và công cụ
 • Tạo nên dịch vụ qua việc cấu hình các cổng kết nối và công cụ
 • Tương thích qua giao thức: cổng kết nối gắn liền với ứng dụng sẽ cho phép ứng dụng được liên hệ với ESB bằng chính giao thức của ứng dụng. Cổng kết nối sẽ đảm nhiệm vai trò biến đổi giao thức.
 • Chuẩn hóa giao diện: cổng kết nối sẽ cho phép hiển thị các dịch vụ web theo ngôn ngữ WSDL và lưu lại trong cơ sở dữ liệu (registry) chung được chia sẻ / phân bố giữa các máy chủ Petals.
 • Tích hợp quản lý vòng đời của các thành phần
 • Cung cấp API giám sát: SNMP và JMX
 • Truy tìm một cách tập trung các trao đổi
 • Truyền tải định dạng luồng thông tin khi các ứng dụng đang hoạt động
 • Công cụ quản lý giao tiếp giữa các ứng dụng theo quy tắc không xâm phạm (non-intrusive), ưu tiên kết nối lỏng
 • Dễ dàng quản lý nghiệp vụ
 • Có sẵn gói Debian (hệ thống daemon)
 • Và nhiều tính năng khác …

Tìm hiểu thêm về Petals ESB.