HR ỨNG TUYỂN NGAY Twake THE OPEN DIGITAL WORKPLACE twake-devices Simple and secure collaboration platform that improves your team productivity. Fully compliant with GDPR.
Made and hosted in the EU.
TRY IT FREE AT TWAKE.APP logo-twake
linshare-mobile Open-source secure
file sharing application
Private and secure file sharing and cloud storage solution.
Fully compliant with GDPR. Made and hosted in the EU.
linshare-logo-2 linshare-saas-cloud GET STARTED - IT'S FREE
Linh Thao Nguyen

Những điều bạn cần biết về SCORM

Hệ thống Quản lý Học tập (LMS) đang được sử dụng phổ biến hơn không chỉ riêng tại các trường học mà còn cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô và lĩnh vực. Trong bài viết này, chúng tôi giúp bạn hiểu rõ hơn về SCORM, một tiêu chuẩn quốc tế cho các khóa học trực tuyến (eCourses). 

Trên thực tế, SCORM là một danh sách các yêu cầu kỹ thuật. Danh sách này cho chúng ta biết cách tạo một khóa học trực tuyến có thể hoạt động trên mọi nền tảng – có mô tả chi tiết về cấu trúc khóa học trực tuyến  và các nguyên tắc tương tác của nó với các LMS.

SCORM là gì?

SCORM, viết tắt của Sharable Content Object Reference Model, một bộ tập hợp những tiêu chuẩn kỹ thuật cũng như các miêu tả cho những sản phẩm, phần mềm, chương trình giáo dục trực tuyến. SCORM xác định cách tạo nội dung có thể được sử dụng lại trong các hệ thống và ngữ cảnh khác nhau, đồng thời bao gồm các thông số kỹ thuật và hướng dẫn về cách nhà phát triển có thể tạo ra nội dung đó.

Trong một khóa đào tạo trực tuyến, SCO, viết tắt Shareable Content Object, là đơn vị đào tạo nhỏ nhất chứa đựng một phần nội dung có thể từ một trang đến một mô-đun đầy đủ. Nó phải chứa nội dung vừa có tính độc lập vừa có thể tái sử dụng theo ngữ cảnh của chương trình đào tạo hoặc bài học.

Hệ thống LMS thường liệt kê mỗi SCO thành từng mục riêng biệt trong mục lục của khóa học và kết quả đánh giá được SCORM theo dõi riêng cho các phần này. SCORM đóng vai trò liên lạc giữa các hệ thống máy chủ LMS và việc tạo nội dung cho máy tính của người sử dụng. Ví dụ, SCORM sẽ mô tả nội dung của bất kỳ tệp ZIP nào tương thích với nó theo cách mà bất kỳ LMS nào nhận được thông tin cũng sẽ hiểu.

Tóm lại, SCORM điều chỉnh trao đổi dữ liệu và đóng gói nội dung trong hệ thống LMS. Đây là một tiêu chuẩn trong toàn ngành để tư vấn cho các nhà phát triển về cách tạo và tích hợp nội dung một cách hiệu quả.

Các loại SCORM khác nhau

Hiện nay, có ba phiên bản SCORM: 1.1, 1.2 và 2004. Mỗi phiên bản có các tính năng kỹ thuật và ưu điểm riêng. Tuy nhiên, SCORM 1.1 là phiên bản đầu tiên và không được áp dụng rộng rãi, các phiên bản 1.2 và 2004 được sử dụng phổ biến hơn. Nhiều nhà cung cấp nội dung và các hệ thống quản lý học tập LMS hỗ trợ SCORM 2004, đây là phiên bản mới nhất.

Các hoạt động cơ bản của SCORM là giống nhau cho dù các phiên bản khác nhau. SCORM điều khiển việc trao đổi dữ liệu hoặc các gói thông tin khi vận hành giữa hệ thống e-Learning và người dùng.

SCORM bao gồm các thông số kỹ thuật cơ bản nào?

SCORM bao gồm ba thông số kỹ thuật chính. Đầu tiên, Content packaging quy định cách đóng gói và mô tả nội dung. Run-Time chỉ định cách nội dung sẽ được khởi chạy, cách dữ liệu giao tiếp với hệ thống quản lý học tập LMS và bao gồm đặc tả cho mô hình dữ liệu của giao tiếp đó. Cuối cùng, Sequencing xác định cách người học có thể điều hướng giữa các phần của khóa học (SCOs).

Gói SCORM là gì?

Gói SCORM cũng có thể được gọi là khóa học SCORM hoặc mô-đun SCORM là một tệp ZIP chứa các nội dung cụ thể được xác định bởi tiêu chuẩn SCORM. Nó được gọi là Tệp Trao đổi Gói (PIF) và có tất cả dữ liệu cần thiết để chuyển nội dung học tập sang hệ thống quản lý học tập LMS.

Gói SCORM gồm các tập tin nào?

Dưới đây là nội dung mà mọi gói SCORM nên bao gồm:

  • Tệp kê khai XML (XML manifest file, imsmanifest.xml), mô tả gói và nội dung chứa trong đó, bao gồm tất cả thông tin cần thiết để hệ thống LMS tự nhập dữ liệu và khởi chạy nội dung mà không cần sự hỗ trợ nào khác từ con người.
  • Các tệp tài nguyên (Resource files) được gói nội dung (Content package)  sử dụng (“các phần” tạo nên khóa học – SCOs) và các hoạt động học tập tương ứng.
  • Các tệp lược đồ / định nghĩa (XSD và DTD) tham chiếu đến tệp kê khai XML.

Sử dụng và tái sử dụng nội dung SCORM

Với SCORM, nội dung có thể được tạo một lần và sau đó được kết hợp vào các tình huống hoặc hệ thống khác nhau mà không cần sửa đổi nhiều.  Đây là một công cụ mạnh mẽ được sử dụng phổ biến để tạo khóa học trực tuyến phục vụ nhu cầu đào tạo từ xa và đào tạo trên máy tính.

Tầm quan trọng của việc tuân theo SCORM

Làm việc cùng các nhà phát triển phần mềm thông thạo về SCORM giúp bạn đảm bảo tuân thủ đúng tiêu chuẩn SCORM. Nếu bạn mong muốn xây dựng nội dung phù hợp và tương thích với các hệ thống LMS, được điều chỉnh liền mạch và sử dụng rộng rãi cho các nhu cầu đào tạo và học tập trực tuyến thì việc triển khai SCORM chính xác là cách tốt nhất để bạn đạt được điều này.