Trang chủ

  • Phát triển tiềm năng của ứng dụng phần mềm nguồn mở

 

 Linagora Việt Nam

Linagora mở chi nhánh tại Hà Nội vào giữa năm 2015. Cho đến nay hơn 15 người làm cho thị trường Việt Nam.
Tìm hiểu về hoạt động chúng tôi

 

Tầm nhìn công ty

Với kinh nghiệm làm việc nhiều năm với chính phủ Pháp, Linagora đặc biệt quan tâm đẩy mạnh hợp tác Pháp Việt trong lĩnh vực CNTT
Tìm hiểu về tầm nhìn của công ty   

Mô hình kinh doanh

Phần mềm chúng tôi phát triển 100% nguồn mở. Bạn có thế tải và sử dụng miễn phí nếu bạn muốn.

Tìm hiều về sản phẩm chúng tôi

 

Nhiệm vụ

Chúng tôi hỗ trợ khách hàng trong những dự án CNTT nguồn mở từ đào tạo và thiết kế cho đến bảo trì.
Tìm hiểu thêm về dịch vụ chúng tôi

 

Đối tác chúng tôi