HR ỨNG TUYỂN NGAY Twake THE OPEN DIGITAL WORKPLACE twake-devices Simple and secure collaboration platform that improves your team productivity. Fully compliant with GDPR.
Made and hosted in the EU.
TRY IT FREE AT TWAKE.APP logo-twake
linshare-mobile Open-source secure
file sharing application
Private and secure file sharing and cloud storage solution.
Fully compliant with GDPR. Made and hosted in the EU.
linshare-logo-2 linshare-saas-cloud GET STARTED - IT'S FREE
Linh Thao Nguyen

Kết hợp các mô-đun thành một chương trình đào tạo với Subcourse plugin

‘Mini-modules’ ‘learning nuggets’, ‘bytes’, ‘micro-units’: Bất kể chúng ta gọi như thế nào, các khóa học ngắn hạn đang dần trở nên phổ biến hơn các khóa học truyền thống dài hạn. Bạn có thể hoàn thành các khóa học ngắn hạn chỉ trong một hoặc hai giờ.

Đôi khi các công ty và tổ chức sẽ kết hợp các khóa học ngắn hạn có liên quan thành một gói đào tạo, chương trình hoặc lộ trình học tập, trong đó người học hoàn thành một số bài học về một chủ đề nhất định và đủ điều kiện để được cấp chứng chỉ thể hiện sự hiểu biết của họ về lĩnh vực đó.

Moodle Workplace ™ có thể hỗ trợ bạn thực hiện các chương trình đào tạo tiêu chuẩn với tính năng Chương trình (Programs feature). Hôm nay, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách bạn có thể làm điều tương tự trong Moodle LMS, bằng cách sử dụng Subcourse plugin.

Plugin Subcourse là gì?

Subcourse plugin được phát triển và duy trì qua nhiều năm bởi nhà phát triển Moodle và HQ, David Mudrák. Bạn có thể tải Subcourse plugin từ thư mục Plugins có sẵn trên Moodle LMS. Về cơ bản, nó hoạt động giống như một hoạt động được phân loại. Điểm của học sinh từ khóa học A có thể được đưa vào Khóa học B và được bao gồm như một phần của điều kiện hoàn thành cho khóa học sau. Hãy xem cách nó được thiết lập và sử dụng:

Tôi cần gì?

Quản trị viên của bạn cần cài đặt plugin Subcourse từ Quản trị trang> Plugin> Cài đặt plugin.

Khi thiết lập nó, quản trị viên sẽ được nhắc đưa ra quyết định xem có hiển thị điểm từ khóa học được tham chiếu (chẳng hạn như Khóa học A) trên trang khóa học (chẳng hạn như Khóa học B) và / hoặc hiển thị tiến trình từ khóa học được tham chiếu hay không. Theo mặc định, cả hai đều được bật.

Và thế là xong! Giờ tùy thuộc vào giáo viên!

Nó được thiết lập như thế nào?

Plugin Subcourse là một mô-đun hoạt động, vì vậy nó được thêm vào từ trình chọn hoạt động theo cách giống như các hoạt động khác:

subcourse-plugin

Hãy theo dõi giáo viên Lan khi cô ấy thiết lập một khóa học cấp chứng chỉ cho một tập hợp các khóa học ngắn hạn.

Lan có bốn khóa học (được đặt tên là ‘đơn vị’) để tạo nên một khóa học cấp chứng chỉ về Động từ Tiếng Anh, tạo thành một Lộ trình (Pathway) hoặc Chương trình (Program). Chúng gồm có:

  • Các thì hiện tại
  • Các thì quá khứ
  • Các thì tương lai
  • Các thể tiếp diễn

Để hoàn thành mỗi khóa học, người học phải thực hiện tất cả các hoạt động được yêu cầu và vượt qua một bài kiểm tra. Lan đã thiết lập tính năng Hoàn thành khóa học (Course completion) cho mỗi khóa học.

Bây giờ Lan tạo ra khóa học thứ năm: Chứng chỉ Ngữ pháp Tiếng Anh Cơ bản.

Lan sử dụng hoạt động plugin khóa học phụ để thêm liên kết đến từng khóa học trong số bốn khóa học ngắn hạn, chọn nó từ trình chọn Hoạt động (the Activity) và định cấu hình cài đặt như sau:

subcourse-plugin-example

‘Khóa học được tham chiếu’ là khóa học mà Lan muốn tính vào khóa học Chứng chỉ Động từ Tiếng Anh. Lan kiểm tra ‘Chuyển hướng đến khóa học được tham chiếu’ (Redirect to the referenced course) để giúp người học dễ dàng truy cập vào khóa học. Nếu họ chưa đăng ký khóa học, họ có thể tự đăng ký từ đây (tất nhiên là miễn là nó được kích hoạt).

Để hoàn thành hoạt động, Lan chọn yêu cầu: “Học sinh phải hoàn thành khóa học được tham chiếu để hoàn thành hoạt động này.” hay  ‘Student must complete the referenced course to complete this activity.’ trong tiếng Anh.

activity-completion

Sau đó, Lan lặp lại điều này cho ba khóa học phụ lại trong nhóm khóa học ngữ pháp tiếng Anh này – tiếp theo cô ấy hạn chế quyền truy cập vào chứng chỉ cho đến khi người học hoàn thành cả bốn khóa học.

Người học nhìn thấy gì?

Khóa học đã hoàn thành trông như thế này đối với học sinh mới Minh:

unitsLời khuyên hữu ích:

Giáo viên cần thêm mọi hoạt động trong phần trước để hạn chế quyền truy cập vào phần sau ‘Yêu cầu chứng chỉ của bạn’ hay ‘Claim your Certificate’. Giáo viên có thể hạn chế quyền truy cập của toàn bộ phần, thay vì các hoạt động riêng lẻ. 

Khi học viên hoàn thành các phần trong khóa học, tỷ lệ phần trăm tiến độ sẽ thay đổi, cho đến khi mọi hoạt động đều được hoàn thành… Khi các hoạt động của khóa học phụ hiển thị học viên đã hoàn thành thì phần “Yêu cầu Chứng chỉ của bạn” sẽ được mở!

units

Ví dụ thực tế về Subcourse plugin?

Học viện Moodle đang sử dụng plugin Subcourse trong các khóa học của chương trình đào tạo về Moodle LMS, chẳng hạn như chương trình và chứng chỉ về Kỹ năng giảng dạy Moodle, một tập hợp các khóa học đưa các nhà giáo dục vượt ra ngoài kiến thức cơ bản. Đăng ký khóa học và bạn sẽ có một cái nhìn rõ ràng về các khóa học bắt buộc để đạt được huy hiệu hoặc chứng chỉ về Moodle.

Nguồn: Combine modules into a program with the subcourse plugin, MARY COOCH, 22.06.2022, Moodle.com