linedu-background linedu-lms linedu-getstarted linedu-partners linedu-people linedu-logo linedu-features linedu-plugins linedu-students blob-right Blob-left Twake THE OPEN DIGITAL WORKPLACE twake-design Secure opensource collaboration platform that
improves your organizational productivity
TRY IT FREE AT TWAKE.APP logo-twake
linshare-mobile Secure open source
file sharing app
Download LinShare app for Android and iOS linshare-download linshare-logo-linagora-vn

Xây dựng chiến lược chuyển đổi số

Làm thế nào để vừa tối đa hóa lợi ích của phần mềm nguồn mở vừa tối ưu chi phí cho tổ chức trong hành trình chuyển đổi số hiện nay? Trong hơn 20 năm qua, Linagora cung cấp giải pháp toàn diện và hỗ trợ khách hàng thực hiện từng bước chuyển đổi số, từ việc xây dựng chiến lược, ứng dụng công nghệ nguồn mở, đào tạo nhân lực và hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình sử dụng.

Hơn 20 năm
kinh nghiệm

Chúng tôi tin rằng những nỗ lực của chúng tôi không bao giờ là đủ, chính vì thế chúng tôi luôn luôn đổi mới sáng tạo mỗi ngày để phục vụ khách hàng tốt hơn.

0

Năm thành lập

0

Đóng góp cho cộng đồng

0

Chuyên gia nguồn mở

0

Khách hàng

Khách hàng của chúng tôi

Cùng tìm hiểu câu chuyện của các tổ chức đã thành công với chiến lược nguồn mở riêng biệt và tin tưởng Linagora trong suốt nhiều năm qua với vai trò là đối tác trong hành trình chuyển đổi kỹ thuật số.